Turnaje v Nových Zámkoch

Ratingované turnaje - Propagačné turnaje - Prebory klubu

Šachový turnaj je súťaž jednotlivcov alebo aj družstiev. Hráva sa systémom kruhovým, kde hrá každý s každým, alebo švajčiarskym, kde je dopredu určený počet kôl a počet účastníkov je neobmedzený (tzv. open turnaje). Existujú národné i medzinárodné turnaje, s riadnym i so skráteným tempom na rozmýšľanie. Špeciálne sú korešpondenčné turnaje, kde si hráči ťahy vymieňajú poštou. Šachové turnaje sa vo svete hrajú od roku 1851 a ich počet každoročne rastie. Predtým sa hrávali iba zápasy majstrov. Medzinárodné turnaje špičkových hráčov bývajú zachytené aj v literatúre.

V Nových Zámkoch sa šachové turnaje hrajú od začiatku 20. storočia. Najprv to boli prebory klubu a mesta, neskôr významnejšie podujatia, dokonca aj medzinárodné FIDE turnaje.

Informácie pre návštevníkov
Információk látogatóknak
Information for visitors
 

Ratingované turnaje

V ratingovaných turnajoch sa dajú získať elo-body (tzv. rating) či už iba národné alebo aj medzinárodné (FIDE). Dávnejšie, keď ešte neboli elo-body, dala sa v nich splniť výkonnostná trieda. V takýchto turnajoch majú hráči na partiu dostatok času na rozmýšľanie a partie si zapisujú. Spravidla tieto turnaje trvajú viac dní.


Propagačné turnaje

Propagačné turnaje sa hrajú so skráteným tempom (rapid, bleskové), takže sa zmestia do 1-2 dní. V takýchto turnajoch sa nedajú získať elo-body a bojuje sa iba o umiestnenie a o ceny.


Prebory klubu

Prebory klubu majú v Nových Zámkoch dlhú históriu. Tieto sa kedysi hrali aj ako výkonnostné (ratingované) turnaje, dali sa v nich plniť výkonnostné triedy (do I.VT).


Novozámocká šachová kronika, www.nzsk.szm.sk
© Mário Horváth 2004-2022
publikované: 06.04.2008, aktualizované 20.04.2022