Šachový klub BAŠTA Nové Zámky


Identifikačné údaje

Vedenie klubu

Hracia miestnosť

Aktivity

Členstvo v organizáciách

 

Novozámocká šachová kronika, www.nzsk.szm.sk
© Mário Horváth 2004-2012
publikované: 30.11.2004, aktualizované: 15.08.2012