Osobnosti novozámockého šachu

Majstri - Vynikajúci šachisti

V Nových Zámkoch vyrástlo už pomerne veľa vynikajúcich šachistov, ale doteraz iba piati dosiahli majstrovskú úroveň. Predstavujeme však aj ďalších, ktorí žili v Nových Zámkoch a dosiahli pozoruhodné šachové úspechy, boli aktívnymi funkcionármi, alebo inak sa významne pričinili o rozvoj novozámockého šachu.

Mená sú zoradené abecedne, za menom nežijúcich je uvedený rok narodenia a úmrtia (otáznik znamená, že údaje nie sú známe). Vďačne privítame pomoc pri získavaní biografických údajov.


Majstri


Vynikajúci šachisti


Novozámocká šachová kronika, www.nzsk.szm.sk
© Mário Horváth 2004-2008
publikované: 18.11.2005, aktualizované: 11.04.2008