Novozámčania v súťažiach družstiev

Európsky pohár - Ligové súťaže - Slovenský pohár

Napriek tomu, že šach sa nepovažuje za kolektívny šport, majú súťaže družstiev už veľmi dlhú históriu. Porovnať silu klubov je možné iba v súťažiach kolektívov, preto sa prvé medziklubové a medzimestské zápasy objavujú už koncom 19. storočia.

Na Slovensku sa majstrovské súťaže družstiev hrajú každoročne od roku 1947 (vtedy samozrejme v rámci majstrovstiev Československa). Prvých 5 ročníkov prebiehalo ako prebor ROH, v rokoch 1952-1968 sa hralo etapovitým systémom. Od roku 1969 sa zmenili na ligové súťaže. Slovenská liga sa hrá od sezóny 1972/73 ako jedna skupina československej ligy. Od sezóny 1992/93 existuje samostatná slovenská liga (Prvá liga, neskôr Extraliga) a víťazný klub má právo reprezentovať Slovensko na Európskom pohári klubov. Od roku 2002 sa popri ligách hrá aj Slovenský pohár. Najvýznamnejšou celosvetovou súťažou družstiev sú šachové Olympiády, ktoré sa konajú každé dva roky.

Novozámčanom sa do najvyššej skupiny slovenskej ligy podarilo prebojovať niekoľkokrát, naposledy v nej hrali bez prestávky 12 rokov. Za ten čas získali jedenkrát zlaté medaily (1998) a dvakrát strieborné (1999, 2001) a tiež dvakrát reprezentovali Slovensko v Európskom pohári klubov (1998, 2001).


Európsky pohár


Ligové súťaže


Slovenský pohár


Novozámocká šachová kronika, www.nzsk.szm.sk
© Mário Horváth 2004-2008
publikované: 06.04.2008