Vzácni hostia v Nových Zámkoch

Veľmajstri - Ďalší slávni šachisti

Do Nových Zámkov zavítalo už množstvo slávnych šachových veľmajstrov, dokonca aj sám majster sveta! Niektorí sa zdržali iba na simultánku alebo prednášku, niektorým sa tu páčilo a navštevu viackrát zopakovali, niektorí sa tu zdržali aj týždeň, keď hrali v Nových Zámkoch turnaj, niektorí iba odohrali v Nových Zámkoch ligový zápas, no a boli medzi nimi aj takí, ktorí nastúpili v novozámockom drese.


Veľmajstri


Ďalší slávni šachisti


Novozámocká šachová kronika, www.nzsk.szm.sk
© Mário Horváth 2004-2008
publikované: 18.11.2005, aktualizované: 12.04.2008