História šachu v Nových Zámkoch

Vznik šachu - Počiatky šachu na Slovensku - Šach vo svite polmesiaca
 

Kedy sa šachová hra prvýkrát objavila v Nových Zámkoch sa asi nikdy nedozvieme. Vieme len, že šach poznali na území Slovenska (vtedy ešte Uhorska) dávno pred vznikom Nových Zámkov.


Vznik šachu

Hra podobná šachu vznikla v dávnej zahmlenej minulosti niekedy v 5. storočí v Indii. Do Európy sa šach dostal cez Perziu a Arábiu v 10. storočí. Vývoj novodobého šachu začal v Španielsku a v Taliansku koncom 15. storočia, keď sa reformovali pravidlá do dnešnej podoby. Objavili sa prví majstri, ktorí putovali po mestách a krajinách, aby zohrali prvé šachové zápasy. Od začiatku 16. storočia sa postupne množila šachová literatúra a šach hrávalo čoraz viac ľudí.

V 18. storočí sa stali šachovými strediskami kaviarne, kde sa šachisti stretávali. Vznikli prvé šachové kluby, objavili sa prvé šachové časopisy. Prvý šachový turnaj usporiadaný v Londýne 1851 otvoril cestu modernému turnajovému šachu. Čoraz bohatší šachový život podnietil v roku 1924 založenie Medzinárodnej šachovej federácie (FIDE). Dnes FIDE združuje vyše 100 krajín a organizuje rôzne súťaže: okrem majstrovstiev sveta jednotlivcov i šachové olympiády družstiev. Šach dobyl svet a stal sa pevnou súčasťou ľudskej kultúry.


Počiatky šachu na Slovensku

V 11. storočí bol šach v Európe už všeobecne známy. Podáva o tom svedectvo aj letopisec Kosmas (1045-1125) vo Veršoch o utrpení svätého Vojtecha. Do Uhorska sa šach dostal obchodnými cestami z Talianska, zo Španielska a nie je vylúčené, že aj z Byzancie pravdepodobne v 12. storočí.

Prvú zmienku o šachu v Uhorsku zaznemenal kronikár Ján z Turca (1435-1489). Vo svojom diele "Chronika Hungarorum" píše: V roku 1335 vo Vyšehrade venoval uhorský kráľ Karol Róbert (1288-1342) českému kráľovi Jánovi Luxemburskému (1296-1346) čarokrásnu šachovnicu. Neskôr kronikári zaznamenali, že v 15. storočí uhorský kráľ Matej Korvín (1443-1490) hrával šach so svojou manželkou Beatricou. Šach bol v stredoveku zábavou kráľov, šľachty a kňazov. Umenie hrať šach bolo považované za jednu zo siedmych rytierskych cností.


Šach vo svite polmesiaca

Po bitke pri Moháči v roku 1526 sa veľká časť Uhorska (vrátane územia Slovenska) na takmer 150 rokov dostala pod nadvládu Osmanskej ríše. Z tohoto obdobia nám cenné svedectvo o šachu zanechal nemecký teológ a filológ Stephan Gerlachs (1546-1612). V roku 1577 si zo svojich ciest po Uhorsku poznačil: "Medzi Turkami a aj medzi Maďarmi je rozšírená hra v šachy. Turci inú hru ani nesmú, pretože všetky hry sú im zakázané. A Maďari od malička vedú deti k tomu, aby sa naučili hrať šach, pretože tak získajú schopnosť udržiavať poriadok na bojisku." S vojenským umením porovnával šachovú hru aj slávny veliteľ a básnik Mikuláš Zrínsky (1620-1664). Učiteľ národov Ján Amos Komenský (1592-1670) chváli šach vo svojom encyklopedickom diele "Orbis pictus".

... pokračovanie pripravujeme ...


Novozámocká šachová kronika, www.nzsk.szm.sk
© Mário Horváth 2004-2008
publikované: 14.09.2004, aktualizované: 20.05.2008