Autori

Autori - Kontakt - Spolupráca
 

Autori

Copyright © 2004-2008

Publikované informácie z posledných rokov sú získané priamo od účastníkov a organizátorov podujatí, zo spravodajstva z tlače a z internetu. Informácie z nedávnej minulosti sú získavané od pamätníkov podujatí a z ich archívov. Informácie z dávnej minulosti sú získavané prevažne zo správ dobovej tlače bádaním v archívoch, v knižniciach a v múzeách.

Pomoc pri získavaní historických informácií poskytli:


Kontakt

Ing. Mário Horváth, tel. 0(0421)-904-611528, marius.h@centrum.sk


Hľadáme spoluprácu

Tvorcom Novozámockej šachovej kroniky sa môžete stať aj Vy. Ak máte informáciu týkajúcu sa nižšie uvedených tém alebo akýkoľvek údaj o histórii šachu v Nových Zámkoch, dajte nám o nich vedieť. Ďakujeme.

Pátrame po informáciách:

Zbierame biografické údaje šachistov, ich partie, fotografie: Andrej Ančin, Štefan Dieneš, Dr. Árpád Frank, Alexander Handl, Mikuláš Marák, Emil Tatárik, Ján Vadkerti, Leo Zobel a ďalších novozámockých šachistov.

Zhromažďujeme literatúru: Časopis českých šachistů 1918-1919, Časopis československých šachistů 1920-1926, Československý šach 1927-1938, Slovenský šach 1940-1942 (príloha dvojtýždenníka Slovenský Magazín), Slovenský šach 1941-1942, Šachový spravodajca Západoslovenského kraja 1964-1969, Slovenský šachový bulletin 1970-1973, spravodaje súťaží družstiev 1948-1993, bulletiny šachových turnajov 1912-1993 a šachové rubriky z dobovej tlače 1850-1993.

Hľadáme na spoluprácu historikov, bádateľov a zberateľov šachovej literatúry. Radi poskytneme informácie z nášho archívu.


Novozámocká šachová kronika, www.nzsk.szm.sk
© Mário Horváth 2004-2008
publikované: 17.10.2004, aktualizované: 20.05.2008